โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 สิงหาคม 2559 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2559  คณะทำงาน “โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว (ปีที่ 3)” ศูนย์นวัตกรรมอาหาร (งานวิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง “เทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์คุ้กกี้เนย คุกกี้ตะไคร้ คุกกี้ถั่ว เยลลี่กัมมี่มัลเบอรี่และมะเม่า น้ำพริกไส้อั่วแห้ง น้ำพริกเต้าเจี้ยวแห้ง และไส้อั่วที่มีคุณภาพ” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ กลุ่มสตรีตำบล และภาคีเครือข่ายโรงเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาด (กศน.) และโรงเรียนแม่ระมาดน้อย จำนวน 35 ราย ณ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนื้อจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รูปภาพเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา