โลโก้เว็บไซต์ อาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

อาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

*******************************

            ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท                    บรมนาถพระทศมินทร์ปิ่นสยาม

มหาวชิราลงกรณ์ ปกเกศเกล้าเรืองพระนาม            ทั่วเขตคามร่มเย็นด้วยพระบารมี

ธ ครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุข                               เหล่าพสกนิราศทุกข์ ทั่วถิ่นที่

ทรงธำรงพระราชปณิธานแห่งความดี                 พระภูมีคือพลังแห่งผองไทย

ยี่สิบแปดกรกฎาวาระดิถี                                    ขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัย

สถิตเป็นขวัญเกล้านิรันดร์ไป                                    พระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ชวรินทร์ คำมาเขียว        ประพันธ์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา