โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษากลุ่มผู้กู้รายใหม่และกู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับหรือย้ายสถานศึกษายื่นคำขอกู้ยืมในระบบและส่งเอกสาร ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

แจ้งนักศึกษากลุ่มผู้กู้รายใหม่และกู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับหรือย้ายสถานศึกษายื่นคำขอกู้ยืมในระบบและส่งเอกสาร ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2902 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับ นศ. กู้รายใหม่ และกลุ่มกู้รายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา

สามารถดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมในระบบและส่งเอกสาร

1.ยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ DSL หรือแอพลิเคชั่น "กยศ connect และดำเนินการแนบเอกสารประกอบให้เรียบร้อย

2. ส่งเอกสารฉบับจริง (รายการเอกสารตามใบนำส่ง) ภายในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

ที่ห้อง กยศ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา