โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TRM-Plus รอบ 2 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TRM-Plus รอบ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 4065 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility (TM) รอบ 2 ภายใต้ โครงการ Talent Resource Managements Plus (TRM-Plus) ตั้งแต่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

 

*** ลักษณะของโครงการ ***

1. นักวิจัย (บุคลากรภายในกลุ่ม 9 มทร.) ที่ลงทะเบียนในระบบ TRM-Platform

2. สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนยื่นเจตจำนงค์ร่วมโครงการในระบบ TRM Platform และมีความพร้อมร่วมดำเนินงานวิจัยในรูปแบบ In cash ตามเงื่อนไข

3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ มีนาคม – กรกฎาคม 2566

*** ข้อกำหนดของโครงการ ***

1.  Impact service package งบประมาณ 100,000 บาท/โครงการ และ สถานประกอบการ In cash 30% ผู้ร่วมวิจัยอาจารย์จากอาชีวศึกษาเข้าร่วมในโครงการ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการพิจารณา (Fast Track)
>> มีนักวิจัยหน้าใหม่ 2 ท่าน
>> มีนักวิจัยจากสถาบันอาชีวศึกษา 2 ท่าน

*** ช่องทางการเข้าถึงเว็ปไซด์/แพลตฟอร์มระบบทลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ***

·       เว็ปไซด์ของ TRM : http://www.trm-rmut.org/

·       แพลตฟอร์มระบบทลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ TRM-Plus : 

          https://trm.rmutt.ac.th/firstpage_list.php

 

*** ช่องทางการติดต่อ ***

  • หน่วยบริหารโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบ   การพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
    นายภาษิต แฉ่งคร้าม โทร. 09-1005-0732 E-mail: en@en.rmutt.ac.th

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา