โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund : FF68 (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund : FF68 (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 10932 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ประเภททุน Fundamental Fund : FF68 (Full Proposal)

ประจำปีงบประมาณ 2568

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แบบ Fundamental Fund ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566  

 

สามารถ Download เอกสารประกอบการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่นี่ 
https://drive.google.com/drive/folders/1-x2Fe3U3qvxKqxeNOIDLmXKfv6hKxebA


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  

  • คุณประภา โทร. 098-8090809
  • คุณสุริยนต์ โทร. 089-7591025
  • คุณฉัตรวณัฐ โทร. 098-9128745
  • คุณดอน โทร. 080-6757454

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา