โลโก้เว็บไซต์ สักการะ “เจ้าพ่อช้างเผือก” ณ ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก 2567 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สักการะ “เจ้าพ่อช้างเผือก” ณ ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสักการะ “เจ้าพ่อช้างเผือก” ณ ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น บุคลากรเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยความสุข และเป็นมงคลกับชีวิตและการปฏิบัติงาน

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์ และสื่อสาร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา