โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกาศแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา