โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดหนามโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

อุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดหนามโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 678 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา