โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดนิทรรศการ และให้การต้อนรับสำนักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดนิทรรศการ และให้การต้อนรับสำนักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 636 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดนิทรรศการ และให้การต้อนรับสำนักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการเข้าเยี่ยมชมศักยภาพด้านผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อการสร้างงาน อาชีพ รายได้ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา