โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การตอนรับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การตอนรับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 26 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ให้การตอนรับสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการนำกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในหัวข้อความรู้เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลำไย,การแปรรูปลำไย,การทำข้าวเกรียบลำไย,น้ำพริกตาแดง,การจัดการหลังการแกะสลักไม้,การทำสบู่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนากลุ่มแม่บ้านเป็นอย่างดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา