โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมงานวันรัฐพิธี

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรครสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 25 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯได้นำบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรครสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา