โลโก้เว็บไซต์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 สิงหาคม 2560 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์ให้มีการประเมินความพึงพอใจ Wireless LAN เพื่อนำข้อมูลไปยืนยันกับบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อทำให้สัญญาณดีขึ้น เข้าทำแบบประมินประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายไร้สาย @internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คลิ๊ก


    


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา