โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ม.ราชภัฏลำปาง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ม.ราชภัฏลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 559 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดโครงการ  “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทอง ทั้งลำปาง” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสุวัฒน์  พรมสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนำบรรดาเหล่าข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกดอกดาวเรืองกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการขนย้ายดอกดาวเรือง จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปประดับตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา