โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล  นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศูนย์ราชการจังหวัดลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา