โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 867 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 8-12 พย.60 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คลังรูปภาพ : งานเกษตรมช60


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา