โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 639 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ. ... ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - 25 ธันวาคม 2560 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา >>>http://www.mua.go.th

Link แบบรับฟังความคิดเห็นและรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ >>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZEKaqmVTMVlZ7s1j2nwFypLzxJ9bhKCKhMFERmz-wFVNmDw/viewform


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา