โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 458 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 19 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และทีมคณาจารย์ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Pi-Jen Tsai จาก National Pingtung University of  Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ในโอกาสประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และงานวิจัย กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำผลไม้และไวน์ ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา