โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 23 มกราคม 2561 ผศ.ดร.สุเทพ  ทองมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดลำปาง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าศึกษาดูงานโดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร และงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา