โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบรรยายรวม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตร LIT-MBA เป็นวิทยากรอบรม และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME BANK) ในการเป็นพี่เลี้ยงทางการเงิน ให้การสนับสนุนด้วยการให้สินเชื่อหรือร่วมลงทุน และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ที่ได้มีส่วนร่วมในการคัดคนรุ่นใหม่สู่กระบวนการบ่มเพาะ พร้อมทั้งทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการใหม่อีกด้วย


คลังรูปภาพ : startup59


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา