โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ  | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ "การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง" ณ ห้องประชุมเชียงดา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา