โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนระบบเกษตรสมัยใหม่ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนระบบเกษตรสมัยใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มกราคม 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 968 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนระบบเกษตรสมัยใหม่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 560,000.00 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 054 342552 ต่อ 270 หรือ 081 287 7115 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลดประกาศ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา