โลโก้เว็บไซต์ ธีรภพ   มาซา | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 ผู้เขียน : ธีรภพ มาซา

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560
ศุกร์ 8 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา ประจำปี 2560” เพื่อแสดงกตมุทิตาจิตข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ รับราชการอยู่ เพื่อให้เกิดความประทับใจและสร้างความอบอุ่นแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในการนี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมีผู้เกษียณอายุราชการประจำปี... >> อ่านต่อ


รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
พุธ 23 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

     สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก) ได้กำหนดการรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ในปีงบประมาณ 2561 โดยผู้สนใจสามารถยื่นในสมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ส.ป.ก. ส่วนกลาง หรือ ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัด หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ มายังกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ตึกสุวรรณชฏ ชั้น 5 ส.ป.ก. เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 >> อ่านต่อ


พิธีปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดพิธีปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองโดยมีกำหนดให้ออกดอกช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มพลังมวลชนร่วมกิจกรรมร่วม 600 คน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ชมรมคนรักในหลวง ชมรมจักรยาน กลุ่มชนเผ่า และกลุ่มคนพิการ ที่มาร่วมรำลึกใน... >> อ่านต่อ


กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพจากฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่า
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  งานวิทยาศาสตร์การอาหาร และคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพจากฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่า: ฟักทองผง แยมฟักทอง และคุ้กกี้ฟักทอง” ให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จำนวน 8 เครือข่าย ในจังหวัดน่าน ตามโครงการ >> อ่านต่อ


กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ในชุมชนหมู่บ้านแม่ข่าย และลูกข่าย วทน. โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  คณะทำงาน “โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว (หมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูก ปีที่ 1)” งานวิทยาศาสตร์การอาหาร และคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ในชุมชนหมู่บ้านแม่ข่าย และลูกข่าย วทน. โดยกา... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรครสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 25 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯได้นำบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรครสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การตอนรับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าศึกษาดูงาน
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 26 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ให้การตอนรับสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการนำกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในหัวข้อความรู้เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลำไย,การแปรรูปลำไย,การทำข้าวเกรียบลำไย,น้ำพริกตาแดง,การจัดการหลังการแกะสลักไม้,การทำสบู่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มเครือข่า... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 20 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำพิธีทางศาสนา สรงน้ำพระพุทธ ณ ลานศาลาพระพุทธ และร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นประราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปาง >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดนิทรรศการ และให้การต้อนรับสำนักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

     สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมจัดนิทรรศการ และให้การต้อนรับสำนักงานภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการเข้าเยี่ยมชมศักยภาพด้านผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อการสร้างงาน อาชีพ รายได้ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง - เดิม) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาหารจำนวน 1 ชุด ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตามเอกสารแนบต่อไปนี้เอกสารแนบ >>  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 77


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา