โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-17 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2016-06-17

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี และ ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย ได้ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เรื่อง การเพาะเห็ดแครง และเห็ดฟางในตะกร้า ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหงส์ ม.12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยได้รับความร่ว... >> อ่านต่อ


ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

       วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้นำเกษตรกรบ้านใหม่นาแขม อ.แม่เมาะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ ในเรื่องการเพาะกล้า การตัดแต่งและบรรจุภัณฑ์ การปลู... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยบำรุงดินและสารไล่แมลง
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

        วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ให้บริการวิชาการในการถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยบำรุงดินและสารไล่แมลงแก่เกษตรกรบ้านสา ม.4 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมี ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ และนายเกรียงไกร พรหมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมพิธีเปิด SMEs NORTHERN จังหวัดลำปาง
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

       วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิด SMEs NORTHERN จังหวัดลำปาง เพื่อขยายผลสู่โครงการ Start Up ของผู้ประกอบการ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2559
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

      วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา   7 รอบ 89 พรรษา วั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา