โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-20 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2017-07-20

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการ การจัดการความรู้ภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในประเด็นความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา