โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-10 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2017-11-10

สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล(หลักสูตรระยะสั้น)
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวบุคลากร

      สถาบันการศึกษาทางไกลขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย - หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - หลัก... >> อ่านต่อ


คณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทและหมอดินอาสาประจำตำบลเข้าศึกษาดูงาน
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรนำโดย ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และหมอดินอาสาประจำตำบล จำนวน 60 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 โดยเข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การปลูกพืชผักโฮโดรโพรนิก,การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน,การปลูกพืชสมุนไพร และการแปรรูปสินเค้าเกษตร เพื้อให้หมอดินอาสาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา