โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-08 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2018-01-08

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6
จันทร์ 8 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

      สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดให้มีคุณภาพ ภายในงานวันเกษตรราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2561   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา