โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-25 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2019-01-25

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดฐานเรียนรู้ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ศุกร์ 25 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสนับสนุนอาจารย์ วิทยากร ในการจัดฐานการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการเกษตร แก่ลูกเสือ - เนตรนารี ในงานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ทางด้านงานอารักขาพืช,งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช,งานไม้ผล และงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกเสือ - เนตรนารี ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา