โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-14 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2019-05-14

คณะศึกษาดูงานจากโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ราบสูงเข้าศึกษาดูงาน
อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ราบสูง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และการปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง ตลอดจนแปรรูปผลลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์        ซึ่งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง &nb... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องวิสาหกิจเกษตรพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ
อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องวิสาหกิจเกษตรพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้             - การใช้กัญชาอย่างถูกกฏหมาย การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน การนิรโทษกรรมกัญชาและการครอบครองกัญชา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา