โลโก้เว็บไซต์ 2019-05-24 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2019-05-24

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการวิจัย
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต(วช.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการวิจัย" ณ ห้องประชุมเชียงดา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างมีมาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย(... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา