โลโก้เว็บไซต์ 2020-05-23 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2020-05-23

บุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล
เสาร์ 23 พฤษภาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.มาลี. ตั้งระเบียบ พร้อมด้วยบุคลาการภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงานเนื่องในวันพืชมงคล 2563 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา