โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-30 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2021-08-30

แตงกวา: แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 / คลังความรู้

  แตงกวา: แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556. จำนวน 19 หน้า. ISBN 978-974-625-550-9  เกี่ยวกับหนังสือ แตงกวาเป็นพืชต่างถิ่นที่มาจากประเทศอินเดียแต่กลับเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยในทุกระดับจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพื้นถิ่นที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ  แตงกวาพันธุ... >> อ่านต่อ


มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 / คลังความรู้

  มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553. จำนวน 11 หน้า.   เกี่ยวกับหนังสือ มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากมะเขือเทศพื้นเมืองสองสายพันธุ์ ให้มีคุณสมบัติปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และมีความทนทานต่อศัตรูพืช เริ่มจาก... >> อ่านต่อ


ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 / คลังความรู้

  ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553. จำนวน 12 หน้า.   เกี่ยวกับหนังสือ พันธุ์ข้าวโพดหวานฝักเล็กหรือเรียกว่า “เทียนหอม” เป็นข้าวโพดหวานฝักเล็กพันธุ์ใหม่ พัฒนามาจากการนำข้าวโพดเทียน พันธุ์พื้นเมืองของไทย มาเปลี่ยนให้มียีนส์หวานพิเศษ และควบคุมคุณภาพของเมล็ด... >> อ่านต่อ


เชิญรับชมรายการออนไลน์ชุมชนกับพัฒนาพันธุ์พืช
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

          สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)  ขอเชิญรับชมรายการออนไลน์ "ชุมชน" กับพัฒนา "พันธุ์พืชพื้นเมืองด้วยความรู้"AGRITEC Live วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564  เวลา 19.30น. เป็นต้นไป โดยพูดคุยกับ รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช และคุณฑิฆัมพร กองสอน ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน และผู้จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน กับการอนุรักษ์และพัฒน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา