โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-17 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2022-01-17

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง
จันทร์ 17 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          หน่วยวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการในงานทดสอบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทอง โครงการวิจัยพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารส้มสีทองจังหวัดน่าน ทุน วช. โดย ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม และคณะ ณ ห้างเซนทรัล พลาซ่า พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2565 ภาพ-ข่าว โดย อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
จันทร์ 17 มกราคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2565 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ... >> อ่านต่อ


สอ. จับมือ สวส. ติวเข้ม “การใช้งาน E-office ระบบใหม่ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่”
จันทร์ 17 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

   สำนักงานอธิการบดี (สอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดโครงการอบรมเซิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop lab ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา