โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-28 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2022-07-28

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00 น. จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา 28 กรกฏาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย           โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา