โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-02 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2022-11-02

ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023
พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการจัดส่งดังนี้ การส่งบทคัดย่อและการนำเสนอ (ตัวเลือกที่ 1)... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา