โลโก้เว็บไซต์ ตชดดูงานวทอ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ตชดดูงานวทอ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน
     วันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร และทีมงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การต้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา