โลโก้เว็บไซต์ คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 566 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 29 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากร และทีมงานวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ คณะเทศบาลตำบลแม่จัน และเกษตรกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งได้เดินทางมาเข้าศึกษาดูงาน “การผลิตพืชระบบอินทรีย์” รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ฟักทอง และหัวบุก ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กล้วย ฟักทอง และหัวบุก ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ, ดร.สุภาวดี แช่ม, ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา และดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรพร้อมด้วยทีมงาน เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้


คลังรูปภาพ : ตชดดูงานวทอ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา