โลโก้เว็บไซต์ เกษตรเถินดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เกษตรเถินดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน
     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับทีมงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน และเกษตรกรจำนวน 40 ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา