โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 822 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับทีมงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน และเกษตรกรจำนวน 40 ราย เข้าศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.จินันทนา จอมดวง,ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ,ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์,ผศ.นภา ขันสุภา,อ.พิทักษ์ พุทธวรชัย,                            คุณชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล และคุณอำนาจ อุ้ยฟูใจ เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา