โลโก้เว็บไซต์ การหารือหาแนวทางการนำกัญชา ไปใช้ในปศุสัตว์  และช้าง | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

การหารือหาแนวทางการนำกัญชา ไปใช้ในปศุสัตว์ และช้าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง วางแนวทางเพื่อนำกัญชามาใช้งานด้านปศุสัตว์
     วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุรพล ใจวงษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา