โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิลต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ พงษ์ยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับนักศึกษาในโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา