โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 642 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ,ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี,ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา,    ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี และ ดร.สุภาวดี แช่ม ซึ่งได้จัดทำและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural Superfood Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” ในชุดโครงการ “การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีน้ำมันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระ” สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยได้รับรางวัล “Diplomas of excellence” เวทีนานาชาติ ในงาน “PRO INVENT 2019: The 17th edition of the International Exhibition of Research, Innovations and Inventions” ณ เมือง Cluj-Napoca ประเทศโรมาเนีย ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion : Atip Thailand ) และ มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : งานวิจัยอภัทร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา