โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-09 | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 วันที่ : 2019-04-09

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
อังคาร 9 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

         สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ,ผศ.ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี,ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา,    ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี และ ดร.สุภาวดี แช่ม ซึ่งได้จัดทำและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Pumpkin Flakes Bio-CEF: 100% Organic and Natural Superfood Ingredients from New High Phytochemical Pumpkin Flake” ในชุดโครงการ “การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีน้ำมันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา