โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการวิจัย | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย ธีรภพ มาซา จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต(วช.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการวิจัย" ณ ห้องประชุมเชียงดา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างมีมาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย(วช.) เป็นวิทยาการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา