โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจที่ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ  | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจที่ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจที่ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพ "การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับอุตสาหกรรมอบแห้ง" กลุ่มเป้าหมายโครงการ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงตาล บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร กลุ่มเกษตรกรบ้านเมาะหลวง กลุ่มเกษตรกรบ้านเวียงหงส์ล้านนา อำเภอแม่เมาะ กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่ทะ และบุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จำนวน 30 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรในการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าอบรม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา