โลโก้เว็บไซต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ สัมภาษณ์ผู้ประกอบการใหม่ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ สัมภาษณ์ผู้ประกอบการใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 1507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา