โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการเสวนาออนไลน์ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรมการเสวนาออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กันยายน 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 702 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ AGRITEC LIVE ตอน ชุมชนกับการพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองด้วยความรู้  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคุณฑิฆัมพร กองสอน ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และผู้จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน กับการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองอย่าง "ฟักทองไข่เน่า" ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าและมูลค่า โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของพันธุ์ ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทางช่องทาง YouTube ช่อง AGRITEC Chanel หรือ คลิกที่นี่!!


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา