โลโก้เว็บไซต์ ปลูกผักช่วงโควิด-19 (ตอน 1) | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ปลูกผักช่วงโควิด-19 (ตอน 1)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กันยายน 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 586 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผลงานวิชาการ เรื่อง ปลูกผักช่วงโควิด-19 อย่างไรให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย และไม่หลงทาง (ตอน 1) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี อาจารย์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2564 หน้า 137 - 140 รายละเอียดเพิ่มเติม!!


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา