โลโก้เว็บไซต์ เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๙  | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๙

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 894 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๙ “Business transformation in digital world” ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จึงขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความวิชาการ ของการศึกษาในสาขาด้านบริหารธุรกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://www.ba.mju.ac.th/conference_bamju/

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา