โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูกาแฟ | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

อบรมการใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูกาแฟ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 71 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการจัดการอบรมหัวข้อ "เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูกาแฟ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เชื้อรากำจัดแมลง วิธีการขยาย เทคนิควิธีการใช้ การตรวจสอบคุณภาพและการจัดเก็บหัวเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกาแฟและเกษตรแกนำเพื่อผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อกำจัดแมลงศัตรูกาแฟในพื้นที่ได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา