โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม KM ด้านการวิจัย และ ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน | สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กิจกรรม KM ด้านการวิจัย และ ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประเด็นด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา และ ประเด็นด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการเขียนโครงการให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย นางสาวชูขวัญ แสงทอง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการวิจัยและด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในเชิงการสนับสนุนบริหารและวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา